I panjohur rreth 1918-1922, Inspektorë të punimeve, print në letër, 8 x 13 cm