I panjohur rreth 1918-1922, Mbëritja e personelit, print në letër, 13 x 17 cm