I panjohur rreth 1918-1922, Bigë lundruese për transportin e materialeve, print në letër, 8 x 13 cm