I panjohur, rreth 1918-1922 Faltore katolike gjatë ndërtimit në ishullin e Sazanit. (Shkatërruar nga regjimi diktatorial) print në letër, 17 x 23 cm.