I panjohur, rrheth 1918-1922 Kazermat e vjetra të ushtarëve italianë në Sazan print në letër, 16.5 x 43 cm.