I panjohur, rreth 1918-1922 Faltore katolike ndërtuar nga Marina Mbretërore Italiane në ishullin e Sazanit. (Shkatërruar nga regjimi diktatorial) print në letër, 17 x 23 cm.