Album Ulza ''Hidrocentrali Enver''

Albumi fotografik ilustron ndërtimin e hidrocentralit “Enver”, i cili më pas ndryshoi emër në “Karl Marks”. Katër HEC-et e para të ndërtuara në vitet 1950 – 1960 u pagëzuan me emrat e katër klasikëve të marksizëm-leninizmit, “V. I. Lenin” në Selitë, “Karl Marks” dhe “Frederik Engels” mbi lumin Mat dhe “J.V Stalin” mbi lumin Bistricë. Hidrocentrali “Karl Marks” u ndërtua gjatë 5-veçarit të dytë (1956 -1960) dhe u financua plotësisht nga paketa e ndihmave të Bashkimit Sovjetik. Punimet për HEC-in filluan në tetor të 1954-ës dhe turbina e parë u vu në përdorim në 1957. Fotograf Jani Ristani.