Jani Ristani, 1952 Ndërtimi i trasesë së Rrugës së Dritës, Milot-Ulzë Print në letër, 16 x 23 cm.