Jani Ristani, 1955 Gjendja e gërmimeve më 5 korrik 1955 Print në letër, 15 x 23 cm.