Jani Ristani, 1956 Gjendja e punimeve më 21 dhjetor 1956 Print në letër, 16 x 23 cm.