I panjohur rreth 1918-1922, Personeli i repartit ushtarak, print në letër, 18 x 38 cm