I panjohur rreth 1918-1922, Moli në gjirin e Shën Kollit, print në letër, 14 x 21 cm