I panjohur rreth 1918-1922, Ndërtesa të repartit, print në letër, 12 x 17 cm