I panjohur rreth 1918-1922, Punime për ndërtimin e molit, print në letër, 12 x 17 cm