I panjohur rreth 1918-1922, Ndërtesa e komandës, print në letër, 17 x 23 cm