I panjohur rreth 1918-1922, Ndertesat e komandës, print në letër, 17 x 43 cm