I panjohur rreth 1918-1922, Një ndërtesë e repartit, print në letër, 17 x 23 cm