I panjohur rreth 1918-1922, Dëborë në Sazan, print në letër, 17 x 23 cm