I panjohur rreth 1918-1922, Kuzhina dhe mensa e repartit të Sazanit, print në letër, 17 x 23 cm