I panjohur rreth 1918-1922, Kazerma të ushtarëve italianë në ishullin e Sazanit, print në letër, 17 x 23 cm