I panjohur rreth 1918-1922, Furrë gëlqereje në ndërtim, print në letër, 17 x 23 cm