I panjohur rreth 1918-1922, Kazermat e reja të ushtarëve italianë, print në letër, 17 x 23 cm