I panjohur, rheth 1916-1918 Një ndërtesë e sapo përfunduar në ishullin e Sazanit print në letër, 17 x 23 cm.