I panjohur, preth 1916-1922 Pamje nga Sazani print në letër, 12 x 17.5 cm.