Pjetër Marubi, rreth 1889, Mikel Shkreli, print në letër, 6.5 x 10.5 cm.