Pjetër Marubi, rreth 1875-1885, Mikel Shkreli në studio, print në letër, 10 x 14 cm.