Pjetër Marubi, rreth 1880-1885, Katolik nga Shkodra, print në letër, 6 x 10 cm.