Pjetër Marubi, rreth 1875-1885, farmacisti Shan Hila, print në albuminë, 5.5 x 9.5 cm.