Pjetër Marubi, rreth 1880-1885, portreti i Pashko Dedës, print në letër i ngjyrosur me dorë, 39 x 29 cm.