Pjetër Marubi, rreth 1875-1885, grua katolike nga Shkodra, print në albuminë, 10 x 14 cm.