Pjetër Marubi, rreth 1870-1880, fëmijë mysliman në studio, print në albuminë, 10 x 14 cm.