Pjetër Marubi, rreth 1865-1875, vajzë në studio, print në letër, 6.5 x 11 cm.