Pjetër Marubi, rreth 1870-1880, vajzë në studio, print në letër, 10 x 14 cm.