I panjohur, 1951, Punime gjatë ndërtimit të hidrocentralit "LENIN". Dajt, Tiranë. Print në letër i ngjyrosur me dorë, 22.5 x 15.5 cm.