Album i kolektivit të Ministrisë së Ndërtimit me rastin e 10-vjetorit të themelimit të Partisë, 1951

Albumi ilustron momente të realizimit të 4 veprave: Hidrocentrali "Lenin" dhe Kombinati i Tekstileve "Stalin" në Tiranë, fabrika e sheqerit "8 Nëntori" në Maliq, fabrika për zhveshjen e pambukut në Fier.