Giovanni Ruggiero, 1991, Refugjatët shqiptarë të anijes "Vlora" në portin e Barit, negativ, 35 mm.