I panjohur, 1959-1963 Nënstacioni i jashtëm 110 kv print në letër, 17 x 24 cm.