I panjohur, 1959-1963 Tuneli i derivacionit në afërsi të rezervuarit print në letër, 17 x 24 cm.