I panjohur, 1959-1963 Diga gjatë ndërtimit print në letër, 25 x 17 cm.