I panjohur, 1959 Gryka e Shkopetit në aksin e digës print në letër, 25 x 17 cm.