I panjohur rreth 1918-1922, Pamje e portit nga larg, rint në letër, 17 x 23 cm