I panjohur rreth 1918-1922, Punime për ndërtimin e molit në gjirin e Shën Kollit, print në letër, 17 x 23 cm