I panjohur rreth 1918-1922, Punime para ofiçinës, print në letër, 17 x 23 cm