I huaj rreth 1918-1922, Segment i rrugës së re, print në letër, 17 x 23 cm