I panjohur rreth 1918-1922, Ndertime dhe rruga e re, print në letër, 17 x 23 cm