I panjohur rreth 1918-1922, Stalla e kafshëve tërheqëse të artilerisë, print në letër, 17 x 23 cm