I panjohur rreth 1918-1922, Njësi e fortifikuar artilerie, print në letër, 17 x 23 cm