I panjohur rreth 1918-1922, Pamja e rrugës dhe kazermat në ishullin e Sazanit , print në letër, 17 x 23 cm