I panjohur, rreth 1916-1922 Materiale ndërtimi të ushtrisë italiane në ishullin e Sazanit print në letër, 12 x 17 cm.