Kristo Sulidhi, 1902, Familje në pozë, Korçë, print në letër, 10 x 14 cm.